Créditos (Fire Emblem Mystery of the Emblem)

Director (Director)
Game Design (Diseño del juego)
Scenario (Diseño del juego)
Shouzou Kaga

Supervisor (Supervisor)
Keisuke Terasaki

Chief Programmer (Director jefe)
Tohru Narihiro

Programmer (Programador)
Seiki Sato
Yuya Kuriyama
Keiji Nanba
Hiroki Yamaguchi
Genji Kubota
Senkyou Uda

Editor
Satoshi Machida

Graphic Designer (Diseñador grafico)
Fumika Noichi
Katsuyoshi Koya
Naotaka Ohnishi
Masaki Fujita
Mami Horie
Kenichi Sugino

Sound Composer (Compositor de sonido)
Yuka Tsujiyoko
Kenichi Nishimaki
Masaya Kuzume

Manual and Package (Manual y empaquetado)
Masafumi Sakashita
Yasuo Inoue

Special Thanks To (Agradecimientos especiales a)
Takashi Kawaguchi
Masaru Okada
Masao Yamamoto
Kohta Fukui
Katsuya Yamano
Nobuhiro Ozaki
Takehiro Hosokawa
Masahiro Kawano
Satoshi Matsumura
Ryouichi Kitanisi
Kenji Nakajima

Hirokazu Tanaka
Makoto Kanoh
Tohru Ohsawa
Hitoshi Yamagami
Yoshinori Katsuki
Kenichi Nakamura
Tsutomu Kaneshige
Takeshi Nagareda
Kohzoh Ikuno
Toshiyuki Nakamura

Tubasa. I
Arumi. S
Masamichi. H

Producer (Productor)
Gumpei Yokoi

Ir a la sección de Fire Emblem Mystery of the Emblem